Zaznacz stronę
Rozkład dnia
}

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań lub dowolnie wybraną zabawką (klocki, lalki, samochody, gry i inne)

Czas trwania – 60 min
Symbol działań – ZS

}

8.00-8.15

Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy kompensacyjno-stymulacyjne. Rozwijanie uzdolnień

Czas trwania – 15 min
Symbol działań – inne

}

8.15-8.25

Zabawa ruchowa z różnymi el. ruchu

Czas trwania – 10 min
Symbol działań – ZD

}

8.25-8.35

Czynności higieniczne i porządkowe. Przegotowanie do śniadania

Czas trwania – 10 min
Symbol działań – inne

}

8.35-8.50

Śniadanie

Czas trwania – 15 min
Symbol działań – inne

}

8.50-9.00

Czynności organizacyjno- porządkowe, przygotowanie do zajęć przy udziale dzieci

Czas trwania – 10 min
Symbol działań – inne

}

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawa ruchowa z różnorodnymi elementami ruchu.

Czas trwania – 60 min
Symbol działań – ZD

}

10.20-12.00

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, itp.

Czas trwania – 100 min
Symbol działań – PNP

}

12.00-12.15

Czynności higieniczne i porządkowe. Przygotowanie do obiadu

Czas trwania – 15 min
Symbol działań – inne

}

12.15-12.45

Obiad

Czas trwania – 30 min
Symbol działań – inne

}

12.45-14.15

Leżakowanie. Zabawy relaksacyjne, słuchanie i czytanie bajek

Czas trwania – 90 min
Symbol działań – inne, PNP

}

14.15-14.40

Czynności higieniczne i porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku

Czas trwania – 30 min
Symbol działań – inne

}

14.40-15.00

Podwieczorek

Czas trwania – 25 min
Symbol działań – inne

}

15.10-15.20

Zabawa ruchowa z różnorodnymi elementami ruchu

Czas trwania – 10 min
Symbol działań – ZD

}

15.20-16.25

Spacery, zabawy w ogrodzie

Czas trwania – 65 min
Symbol działań – PNP

}

16.25-18.00

Zabawy utrwalające umiejętności. Wspomaganie i praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań i dowolnie wybraną zabawką.

Czas trwania – 95 min
Symbol działań – ZS

ZS
zabawa swobodna

ZD
zajęcia dydaktyczne

PNP 
pobyt na powietrzu

Inne – pozostały czas do dyspozycji nauczyciela