Zajęcia logopedyczne

Profilaktyka logopedyczna

Mowa jest narzędziem komunikacji wpływającym na całokształt rozwoju dziecka. Jest narzędziem, za pośrednictwem którego mały człowiek poznaje świat, zdobywa informacje, pozwala na swobodne wyrażanie swoich myśli i uczuć. Sprawność komunikacyjna w znacznej mierze determinuje możliwości człowieka, a okres przedszkolny to czas jej intensywnego rozwoju, dlatego tak ważne jest profilaktyka logopedyczna.

Program grupowych zajęć logopedycznych prowadzonych w przedszkolu „Leśna Kraina” skierowany jest do wszystkich dzieci, zarówno tych, które podczas badań przesiewowych zostały zakwalifikowane do indywidualnej terapii, jak również tych, których rozwój mowy oceniony został jako prawidłowy. Jego nadrzędnym celem jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło skutecznie porozumiewać się z otoczeniem.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej dzieci oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka.

Zajęcia logopedyczne zorientowane są na:

 • wyrobienie prawidłowego toru oddechowego
 • rozwijanie słuchu fonemowego
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • usprawnianie motoryki narządów mowy
 • kształtowanie dojrzałego sposobu połykania
 • stymulowanie rozwoju mowy
 • doskonalenie artykulacji
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie czynnego i biernego słownika

Cele te będą osiągane za pomocą różnorodnych ćwiczeń logopedycznych:

 • ćwiczenia oddechowe – wyrabianie oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi.
 • ćwiczenia głosowe – ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.
 • ćwiczenia słuchowe – ćwiczenia odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek.
 • ćwiczenia artykulacyjne – usprawnianie motoryki narządów mowy, gimnastyka buzi i języka na wesoło, poznanie sposobów właściwej artykulacji poszczególnych głosek.
 • ćwiczenia leksykalne – rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofonicznie.