Zajęcia dodatkowe

LEGO ROBOTYKA

Zajęcia z robotyki to fascynujące warsztaty będące połączeniem budowania robotów, elementów informatyki i świetnej, kreatywnej zabawy! Pozwalają zamienić naturalną ciekawość świata dzieci w pasję tworzenia. Celem zajęć jest pokazanie, że robotyka może być przygodą, hobby i niebanalną, nieszablonową formą spędzania wolnego czasu. Dzieci, wykorzystując najnowocześniejsze materiały dydaktyczne Lego Education WeDo, projektują, budują i ożywiają roboty, odkrywają fascynujący świat.

ZAJĘCIA FUNNY JUDO

„Od zabawy do sportu”- taka zasada przyświeca zajęciom funny judo na których dzieci nie mają czasu się nudzić. Zajęcia te zapewniają odpowiednią ilość ruchu dzieciom bardzo żywym, a także usprawniają dzieci słabsze fizycznie. Ćwiczenia bazują na podstawowych elementach z zakresu judo, gimnastyki oraz grach i zabawach ruchowych.

TANIEC

Taniec to nie tylko ruch. To połączenie przyjemności, dobrej zabawy z rozwojem intelektu. Oferowane przez nas zajęcia nie ograniczają się jedynie do zabawy z tańcem, a dzieci poznają takie techniki taneczne jak: – videoclip dance, taniec nowoczesny – hip-hop – jazz – taniec z emocjami – broadway jazz – taniec klasyczny – taniec towarzyski – jive, samba, walc angielski.

JĘZYK HISZPAŃSKI

Dzieci charakteryzują się znakomitą łatwością powtarzania ze słuchu. Chłoną więc język obcy tak dobrze, jak ojczysty. Nasze zajęcia prowadzone są w formie zabawy co pomaga im bez wysiłku przyswajać nowe zagadnienia. Lektor (native speaker) przez całe zajęcia posługuje się językiem obcym. Często dzieci na początku odpowiadają w języku ojczystym. Lektor nie neguje tego, zachęca jednak dziecko do użycia języka obcego.

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu wykonuje różnorodne ćwiczenia angażujące całe ciało oraz układy zmysłów. Podczas terapii wykorzystywane sa sprzęty i pomoce wspierające rozwój ruchowy dziecka oraz usprawniające jego funkcjonowanie.

NAUKA PŁYWANIA NA BASENIE SKALAR

CERAMIKA

Na zajęciach z ceramiki Dzieci rozwijają motorykę małą oraz poprawiają ruchy precyzyjne. Ugniatanie, wałkowanie czy modelowanie gliny zaspokaja naturalną potrzebę rozwijania mięśni ręki, przygotowując w ten sposób Dziecko do nauki pisania. Praca z gliną rozwija wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną a poza tym jest wspaniałą zabawą i sprawia Dzieciom frajdę. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut. Tematy zajęć są dostosowane do wieku i możliwości manualnych Naszych Przedszkolaków.

SZACHY

Zajęcia szachowe Chess Academy odbywają się raz w tygodniu w grupach maksymalnie 8-10 osobowych, czas trwania zajęć wynosi 30 minut. Grupy dobierane są pod kątem zaawansowania a program dostosowywany jest do możliwości danej grupy. Podczas zajęć szachowych Dzieci uczą się przestrzennego i logicznego myślenia, trenują pamięć oraz kształtują zmysł kombinacyjny. Przedszkolaki nabywają nowe doświadczenia poprzez zdrowe i sportowe współzawodnictwo na zasadach fair play, które wzmacnia poczucie własnej wartości.