O przedszkolu

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców do naszego przedszkola

Proponujemy Państwu miejsce, w którym dziecko jest najważniejszą osobą

  „Leśna Kraina” to kameralne Przedszkole Niepubliczne wpisane do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 289.

  Gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe.

  Program wychowawczo – dydaktyczny dostosowujemy do potrzeb dziecka – jest otwarty na indywidualność wychowanka, wspiera jego rozwój w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.

  Zapewniamy codzienne zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową MEN, język angielski 3 x w tygodniu, rytmikę, gimnastykę korekcyjną oraz duży wybór zajęć dodatkowych: szachy, judo, taniec, ceramikę, programowanie oraz Lego robotykę.

  Współpracujemy z psychologiem, logopedą, terapeutą integracji sensorycznej.

  Organizujemy warsztaty przyrodnicze, koncerty, teatrzyki oraz wycieczki.

  Przedszkole wyposażone jest w trzy widne, przytulne sale z pięknym placem zabaw otoczonym zielonym ogrodem.

  Zapewniamy dzieciom  profesjonalną opiekę, edukację, bezpieczeństwo, radość a przede wszystkim domową atmosferę. Nasze relacje z dziećmi i rodzicami  oparte sa na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

  Celem przedszkola jest zrozumienie przez dzieci, że jesteśmy częścią przyrody i od najmłodszych lat jesteśmy odpowiedzialni za świat w którym żyjemy. Pragniemy w ten sposób rozbudzić zainteresowanie przyrodą i kształtować postawy poznawcze, społeczne, emocjonalne tzn. pozytywne wobec otaczającego środowiska.
  Będziemy starać się pogłębiać wiadomości dzieci na temat roślin i zwierząt poprzez wycieczki przyrodnicze, warsztaty ekologiczne. Aktywnie bierzemy udział w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” polegającej na codziennym czytaniu książek, organizujemy także wyjazdy do teatru, muzeum raz wycieczki plenerowe. 

  W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wspieramy nasze działania poprzez program W.Żaby-Żabińskiej  „Nasze przedszkole”(zatwierdzonym przez MEN).

  Pragniemy wspierać rozwój indywidualny dziecka, dostrzegać w nim niezwykłe piękno i pracować nad pewnością siebie.