Program

Działalność edukacyjno – wychowawczą
przedszkole opiera na:

Podstawie programowej wychowania przedszkolnego MEN.

 • Programie autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej pt. „Wokół przedszkola” .
  Wyd. MAC Edukacja 2018 r.
 • Programie autorstwa Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej „Dziecięca Matematyka”.
  Program dla przedszkoli, klas zerowych i placówek integracyjnych. WSiP 2007 r.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody oraz formy pracy pedagogicznej:

 • Edukacja matematyczna wg. koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.
 • Edukacja przez dramę.
 • Ruch rozwijający W. Sherborne.
 • Pedagogika zabawy”KLANZA”.
 • Odmienna metoda nauki czytania I. Majchrzak.
 • Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.
 • Treningi pamięci.
 • Kinezjiologia edukacyjna P. Denisona.
 • Techniki twórczego myślenia.
 • Metoda Carla Orffa.
 • Wybrane techniki zaproponowane przez C. Freineta.

Nasze przedszkole oferuje szereg zajęć dodatkowych (opłacanych przez placówkę), rozwijających zdolności dzieci. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę.

 • Język angielski . Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu
  Prowadzone są metodą Talking Kids – to zajęcia ruchowo – muzyczne w języku angielskim dla dzieci od 1,5 – 7lat.
  To w tym wieku dzieci uczą się najszybciej i najskuteczniej w sposób naturalny.
  Jest to nowatorska i skuteczna metoda polegająca na jak najwcześniejszym osłuchaniu się z językiem obcym.
  Zajęcia te prowadzone są w języku angielskim, w skład zajęć wchodzi m.in. śpiewanie piosenek, taniec, mówienie rymowanek. Ponadto lektor cały czas posługuje się materiałami dydaktycznymi takimi jak: kolorowe plansze, plakaty, karty obrazkowe (tzw. flashcards), piosenki, rymowanki, pacynki itp. które czynią zajęcia bardziej interesującymi oraz pobudzają dziecięcą kreatywność.
 • Rytmika dla wszystkich grup wiekowych. Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Na zajęciach dzieci uczą się m.in. reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), ćwiczą prawidłowe odtwarzanie melodii głosem, kształtują poczucie rytmu, rozwijają aparat głosowy, kształtują słuch muzyczny i orientację przestrzenną. Ćwiczą koordynację ruchową podczas tańca i zabaw oraz kształtują umiejętności związane z hamowaniem i pobudzaniem ruchu. Na zajęciach dzieci uwrażliwiane są w szczególności na muzykę poważną, która pozytywnie wpływa na rozwój maluchów. Uczą się także gry na prostych instrumentach perkusyjnych.
 • Terapia logopedyczna – indywidualna dla dzieci po uprzednim badaniu logopedycznym.
  Mowa jest procesem bardzo złożonym. Nad prawidłową wymową naszych dzieci czuwa specjalista – logopeda
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
  Celem jej jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała, wspomaganie rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia oraz przygotowanie do podtrzymania tych właściwości w życiu późniejszym.