Zaznacz stronę
Nasz zespół

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra:

Dyrektorzy

Dyrektor/manager Przedszkola Niepublicznego “Leśna Kraina”

mgr Anna Jagodzińska – Szymczak – Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Od dziesięciu lat z wielką pasją i zaangażowaniem prowadzi Przedszkole Niepubliczne “Leśna Kraina”. Wraz ze swoją kadrą wielką troską otacza wszystkie przedszkolaki, zapewniając im opiekę oraz bezpieczeństwo. W swojej pracy kieruje się mottem Janusza Korczaka:

 “Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.”

Dyrektor ds. Nadzoru pedagogicznego

mgr Barbara Michalak – to nauczyciel dyplomowany z 25 letnim stażem pracy w przedszkolu

Za wyróżnienia w pracy z dziećmi w zakresie:

 • Pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Pracy opiekuńczej
 • Posiada wyróżniającą ocenę pracy.
 • Pięciokrotnie otrzymała tytuł dyrektora placówki oraz nagrodę Prezydenta Miasta Siedlec
 • Laureatka Komisji Edukacji Narodowej – otrzymała medal KEN;
 • Autorka kilku programów i publikacji m.in.”Z ekologią na co dzień”, ”Podlasie -moja mała Ojczyzna”, “Polubić przedszkole”

Nauczyciele

mgr Justyna Wojtachnik – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne oraz terapię pedagogiczną.

Czerpię ze swojej pracy jak najwięcej oraz staram się dać tak samo dużo swoim wychowankom. Podczas zajęć wykorzystuję tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój moich podopiecznych.

Bardzo cieszy mnie, kiedy zaproponowane przeze mnie zabawy, czy pomysły prac plastycznych spotykają się z aprobatą przedszkolaków. Zaangażowanie moich podopiecznych w realizację wymyślanych przeze mnie zadań przynosi mi wielką satysfakcję i nieustannie motywuje do dalszego zaskakiwania nowymi pomysłami.

Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności, dlatego ciągłe poszerzam swoich kwalifikacje i umiejętności. Do tej pory ukończyłam różne szkolenia i warsztaty takie jak:

 • Odimienna Metoda Nauki Czytania według Koncepcji Ireny Majchrzak
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień
 • Kurs Doskonalący I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne
 • Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss
 • Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną
 • Arteterapia w pracy z dzieckiem
 • Ciekawe metody prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w przedszkolu
 • Zabawa w kodowanie
 • Logorytmika
 • Animator zabaw
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Pediatryczne szkolenie z pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy dzieciom i niemowlętom.

  mgr Angelika Nowicka – nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca gr, Jagódki.

  Jestem nauczycielem kontraktowym. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jest uczestnikiem licznych kursów i szkoleń m.in:

  • Odmienna metoda nauki czytania wg koncepcji Ireny Majchrzak;
  • Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss
  • Terapia Ręki I i II stopień
  • Praca z dzićmi autystycznymi w edukacji szkolnej i przedszkolnej;
  • Zabawy w kodowanie
  • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

  mgr Edyta Białobrzeska – Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Warszawskim. Jestem osobą otwartą, wyrozumiałą i odpowiedzialną. Praca z dzieckiem daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia.  Staram się wspierać swoich wychowanków w ich rozwoju oraz robię wszystko, aby czuły się docenione. Najważniejsze w pracy z dziećmi jest dla mnie zbudowanie ciepłej i pozytywnej relacji, atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i zrozumienia, która sprzyja nabywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności, a także indywidualne podejście do każdego z moich wyjątkowych podopiecznych. Cieszę się z każdego sukcesu dziecka. 

  ,, Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy”- Janusz Korczak.

   Katarzyna Szeligowska

   Ukończyłam studia na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Edukacja wczesnoszkolna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem osobą odpowiedzialną, zaangażowaną oraz opanowaną. 

   Od zawsze chciałam pracować z dziećmi. Podziwiam ich spontaniczność, entuzjazm oraz ciekawość świata. Praca z dziećmi przynosi mi dużą satysfakcję, ponieważ zarówno ja, jak i one możemy wzajemnie się od siebie uczyć. Jest to dla mnie także motywacją do ciągłego poszerzania wiedzy, w celu zrozumienia ich potrzeb i rozwijania ich potencjału.

    Pomoce nauczyciela:

    Pani Marta – Studiuję pedagogikę o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w Społecznej Akademii Nauk. Wspieram wychowawcę w codziennej opiece nad dziećmi, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia oraz możliwości rozwoju w spokojnej i życzliwej atmosferze.

    W bezpośredniej relacji z dzieckiem kieruję się jego indywidualnymi potrzebami, tak by wspierać je w sposób dostosowany do jego możliwości oraz motywować do podejmowania wszelkich wysiłków. Za najbardziej efektywne metody wychowawcze uważam: podążanie za zainteresowaniami wychowanka, danie mu przestrzeni do nabywania własnych doświadczeń i poznawania otoczenia w sposób dla niego bezpieczny. Ważne jest dla mnie racjonalne wyjaśniane i uświadamianie w codziennych sytuacjach, tak by dziecko nabierało umiejętności przydatnych w późniejszych etapach swojego życia, takich jak zdolność do samodzielnego i kreatywnego myślenia, rozsądnego podejmowania decyzji oraz realizowania swoich potrzeb przy jednoczesnym poszanowaniu innych ludzi.

    Czas spędzany z dziećmi daje mi wiele przyjemności i radości podczas wspólnych zabaw i wszelkiego rodzaju aktywności oraz satysfakcji gdy udaje się nam pokonać trudności, lub daję radę dotrzymać im kroku – co jest całkiem dużym wyczynem, gdyż to istoty o niespożytych pokładach energii.

    mgr Joanna Pliszka – Jestem pomocą wychowawcy w najmłodszej grupie „Jeżyki”. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność: wspieranie rozwoju i kształcenia) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Od zawsze chciałam pracować z dziećmi. Daje mi to ogromną satysfakcję, radość i zadowolenie obserwując postępy i rozwój najmłodszych. Jestem osobą odpowiedzialną, ciepłą i wyrozumiałą. Zależy mi na tym, aby poznać dziecko i jego potrzeby oraz stworzyć mu przyjazną atmosferę w grupie, pełną ciepła, zrozumienia i bezpieczeństwa.

    Paulina Kłosińska 

    Chociaż z zawodu jestem charakteryzatorką, już od kilku lat na co dzień pracuję z dziećmi. Rozwijałam się jako opiekun grupy żłobkowej, co ugruntowało moją pasję do pracy dziećmi. W Leśnej Krainie wspieram wychowawcę najstarszej grupy, Jagódek. Uwielbiam obserwować rozwój naszych Przedszkolaków, ich sukcesy – małe i duże. Cenię sobie indywidualne podjeście do dzieci, dużą dozę akceptacji i ciepła, tak aby każde z nich czuło się ważne.

    Lektor Języka angielskiego:

    mgr Agnieszka Filipkowska – Jestem magistrem filologii polskiej KUL i absolwentką studiów podyplomowych UW w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego. Od kilku lat prowadzę zajęcia językowe w przedszkolach i żłobkach. Jestem autorką bloga https://angnieszka.pl/ popularyzującego korzystanie z tablicy filcowej jako narzędzia edukacyjnego. Współpracuję z wydawnictwem edukacyjnym WSiP przy tworzeniu polskich i angielskich tekstów do podręczników dla najmłodszych oraz z czasopismem dla nauczycieli języka angielskiego Get Creative.

    Na moich zajęciach nie może zabraknąć gitary (lub ukulele), śpiewu, ruchu, tablicy filcowej i kolorowych rekwizytów. Mocno wierzę, że na naukę języka nigdy nie jest za wcześnie.

    Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą Janki i Hani. Moje pasje to filcowe wycinanki, ceramika i dobra literatura.

    Psycholog:

    mgr Katarzyna Florczuk – psycholog dziecięcy

    Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe, których celem jest towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu ich naturalnego potencjału, budowanie poczucia własnej wartości oraz wspieranie ich autonomii i samodzielności. W swojej pracy wykorzystuję elementy niedyrektywnej terapii zabawowej, terapii integracji sensorycznej oraz bajkoterapii. Opieram się na założeniach Teorii Przywiązania, bliskie są mi również idee Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwa Bliskości.

    Gimnastyka korekcyjna, Integracja Sensoryczna:

    mgr Katarzyna Misewicz – tytuł magistra uzyskałam na akademii wychowania fizycznego w Warszawie. Ukończyłam również studia podyplomowe Integracja sensoryczna w Wyższej Szkole Edukacji w sporcie w Instytucie Sportu i Rekreacji w Warszawie. Posiadam kurs I i II integracji sensorycznej. 

    Logopeda:

    mgr Magdalena Szarecka – Perwińska

    Z wykształcenia jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku logopedia oraz licencjackie – oligofrenopedagogika (pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie). 

    ,,Dziecku zajęcia powinny się podobać!’’-to hasło przewodnie mojej pracy. Poprzez urozmaicone gry, ćwiczenia, pomoce edukacyjne, teatrzyki , materiały, oraz wprowadzanie do terapii elementów ruchowych, staram się doprowadzić do tego, aby Maluchy rozwijały swoją mowę nie z przymusu, a z chęci. 

    Kursy u szkolenia: 

    * Podstawy języka migowego- daktylografia,

    * Elementy rytmiki w warsztacie logopedy, 

    * Emisja głosu w pracy dziennikarskiej – warsztaty,

    *  Szkolenie medialne: program rozwoju umiejętności z zakresu wystąpień przed kamerą i kontaktów z przedstawicielami mediów.

    * Alternatywna komunikacja: Makaton, piktogramy i PCS-s w terapii dzieci autystycznych.

    * Trening słuchowy Johansen

    * Pozytywna Dyscyplina.

    Rytmika:

    mgr Aleksandra Seliwiak  – prywatnie szczęśliwą żona i mama Stefanka.

    Z wykształcenia magister sztuki – muzyk instrumentalista – specjalność gra na altówce. Dodatkowo ukończyłam Zarządzanie Dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury na SWPS. 

    Na przestrzeni 5 lat swoją pasję zajęć umuzykalniających z dziećmi rozwijałam w ponad 20 placówkach. Obecnie jestem nauczycielem rytmiki w 9 przedszkolach oraz altowiolistką w trio Mamofonia.