Zajęcia Podstawowe

Język angielski

Mowa ojczysta

Zajęcia muzyczne

Dziecięca Matematyka

Zajęcia plastyczno-manualne

Rytmika

Gimnastyka ogólnorozwojowa i korekcyjna

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia rozwijające percepcję wzrokową

Zajęcia przygotowujące do czytania i pisania

Bajko-terapia

Zajęcia teatralne

Warsztaty przyrodnicze ze zwierzętami