Ramowy rozkład dnia

Godzina

Rodzaj działalności

Czas trwania

Symbol działań

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań lub dowolnie wybraną zabawką (klocki, lalki, samochody, gry i inne)

60 min

ZS

8.00-8.15

Praca indywidualna i w małych zespołach. Zabawy kompensacyjno-stymulacyjne. Rozwijanie uzdolnień

15 min

Inne

8.15-8.25

Zabawa ruchowa z różnymi el. Ruchu

10 min

ZD

8.25-8.35

Czynności higieniczne i porządkowe. Przegotowanie do śniadania

10 min

inne

8.35-8.50

 śniadanie

15 min

inne

8.50-9.00

Czynności organizacyjno- porządkowe, przygotowanie do zajęć przy udziale dzieci

10 min

inne

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Zabawa ruchowa z różnorodnymi elementami ruchu.

60 min

ZD

 

 

 

 

10.20-12.00

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, itp.

100 min

PNP

12.00-12.15

Czynności higieniczne i porządkowe. Przygotowanie do obiadu

15 min

inne

12.15-12.45

Obiad

30 min

inne

12.45-14.15

Leżakowanie. Zabawy relaksacyjne, słuchanie i czytanie bajek

90 min

Inne

PNP

14.15-14.45

Czynności higieniczne i porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku

30 min

inne

14.40-15.00

Podwieczorek

25 min

inne

15.10-15.20

Zabawa ruchowa z różnorodnymi elementami ruchu

10 min

ZD

15.20-16.25

Spacery, zabawy w ogrodzie

65 min

PNP

16.25-18.00

Zabawy utrwalające umiejętności. Wspomaganie i praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań i dowolnie wybraną zabawką.

95 min

ZS

Legenda

ZS – zabawa swobodna

ZD – zajęcia dydaktyczne

PNP – pobyt na powietrzu

Inne – pozostały czas do dyspozycji nauczyciela