Język angielski

Prowadzony jest w naszym przedszkolu 3x w tygodniu przez wykwalifikowanego lektora.

Rozpoczynając naukę języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, dziecko szybciej zaakceptuje go, co ułatwi mu osiąganie dalszych sukcesów.

Rozpoczęcie nauki języka angielskiego w wieku przedszkolnym jest bardzo istotne, gdyż miedzy 3 a 6 rokiem życia dziecko przyswaja bardzo dużo informacji, które są przechowywane w pamięci.
Dzięki temu 3-letnie dziecko jest w stanie opanować jeden bądź więcej języków obcych.
Nauka języka w okresie przedszkolnym bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka.
Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.

Metody:

W naszym przedszkolu używamy metody Talking Kids, przeznaczonej do pracy z małymi dziećmi.
Nowe słownictwo i struktury są wprowadzane stopniowo niewielkimi partiami przy wykorzystaniu obrazków oraz ruchów lektora.
Bezpośrednio materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi.
Dzieci uczą wypowiadają się w trakcie zajęć pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji.
Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.
Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach.
Jeśli nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym.

Rozpoczynając naukę języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, dziecko szybciej zaakceptuje go, co ułatwi mu osiąganie dalszych sukcesów.

Rozpoczęcie nauki języka angielskiego w wieku przedszkolnym jest bardzo istotne, gdyż miedzy 3 a 6 rokiem życia dziecko przyswaja bardzo dużo informacji, które są przechowywane w pamięci.

Dzięki temu 3-letnie dziecko jest w stanie opanować jeden bądź więcej języków obcych.

Nauka języka w okresie przedszkolnym bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka.

Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.

 

W naszym przedszkolu używamy metody Talking Kids, przeznaczonej do pracy z małymi dziećmi.
Nowe słownictwo i struktury są wprowadzane stopniowo niewielkimi partiami przy wykorzystaniu obrazków oraz ruchów lektora.
Bezpośrednio materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi.
Dzieci uczą wypowiadają się w trakcie zajęć pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji.
Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.
Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach.
Jeśli nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym.