Zajęcia z j. angielskiego

TEMAT LEKCJI

Grupa Jagódki i Poziomki

SŁOWNICTWO I STRUKTURY JĘZYKOWE

UMIĘJĘTNOŚCI WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATERIAŁY

CLOTHES

Put on your…..

Język czynny:

coat, hat,scarf,jacket, shoes, T-shirt, cap,boots

Hurry up!!!

.

My skirt is (blue).

My shoes are (brown).

It’s (snowy/winter).

Język bierny:

What’s the weather like today?

What day is it today?

What season is it?

What colour is your (skirt)?

What colour are your (shoes)?

dragon

Stand up/ Sit down, clap, jump…

Listen, draw, colour, stick…

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym

Uczestniczenie w zabawach muzycznych, ruchowych, itd.

Rozumienie prostych poleceń i reagowanie na nie

Powtarzanie rymowanek i śpiewanie piosenek w grupie

Rozumienie ogólnego sensu krótkich historyjek, wspieranych obrazkami

Umiejętności pozajęzykowe

Obdarzanie uwagą dzieci i dorosłych

Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (współdziałanie w zabawach)

Zwracanie się bezpośrednio do rozmówcy

Śpiewanie piosenek, chętne uczestniczenie w zbiorowym śpiewie

Uczestniczenie w zabawach ruchowych

Znajomość pór roku i rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku

Doskonalenie sprawności rąk oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej

Podręcznik

„Cheeky Monkey 2”

Unit 2

The Snowman

Karta pracy

Piłka-maskotka Happy

Audio CD

Karty obrazkowe

Karty do historyjki 5

Małe karteczki z cyframi, kolorami, ubraniami

DVD

 

 

 

Put On Your Shoes

Lyrics

Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes, your shoes, your shoes.
Put on your shoes.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket, your jacket, your jacket.
Put on your jacket.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf, your scarf, your scarf.
Put on your scarf.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat, your hat, your hat.
Put on your hat.
Let’s go outside.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Put on your shoes.
Your jacket.
Your scarf.
And your hat.
Hurry up. Hurry up. Hurry hurry up.

Temat

FUNKCJE I UMIEJĘTNOŚCI

PODSTAWOWY JĘZYK UŻYWANY PRZEZ DZIECI

JĘZYK BIERNY

GŁÓWNE PODEJŚCIE METODYCZNE

TREŚCI MIĘDZY-PRZEDMIOTOWE

TRANSPORTATION

Story

The little train

 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt
 • naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta
 • śpiewanie i odgrywanie piosenki
 • mówienie i odgrywanie rymowanki
 • rozpoznawanie i nazywanie kolorów
 • słuchanie historyjki
 • rozpoznawanie kolorów
 • liczenie do trzech
 • reagowanie na polecenia
 • uczestniczenie w grach i przedstawianiu historyjki
 • rozwijanie orientacji przestrzennej, koordynacji i umiejętności ruchowych

 

Train,bus,plane,

bike,car,rocket

open/shut

up/down

round and round..

cat (miaow), dog (woof-woof), sheep (baa), cow (moo), train (choo-ch-choo)

Can I come?

I can help you!

Stop!

top of the hill

push

very slow/ fast

Off they go.

Polecenia i komentarze nauczyciela

Open/ Close your eyes!

Circle

 • zadowolenie z powtarzalnej
 • struktury historyjki
 • zainteresowanie rozpoznawaniem
 •  i nazywaniem zwierząt
 • przyjemność płynąca z
 •  piosenki i rymowanki
 • radość z uczestnictwa
 • w grach i przedstawianiu
 • historyjki
 • chęć współpracy z kolegami

 • dzieci poznają, jak porusza się pociąg
 • dzieci dowiadują się, że zwierzęta wydają różne odgłosy

Song :”I ride…|”

Verse 1

I ride on a bike I ride on a bike,

but I want to go faster

Verse 2 I ride on a bus I ride on a bus,

but I want to go faster

Verse 3 I ride in a car I ride in a car,

but I want to go faster

Verse 4 I fly on a plane I fly on a plane,

but I want to go faster

– Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, go!

– I fly in a rocket I fly into space in a rocket

Lyrics
The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round.
The wheels on the bus go round and round. Round and round.

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. Open and shut.
The door on the bus goes open and shut. Open and shut.

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. Swish swish swish.
The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish.

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. Beep beep beep.
The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep.

The people on the bus go up and down. Up and down. Up and down.
The people on the bus go up and down. Up and down.

The babies on the bus go, “Wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah.”
The babies on the bus go, “Wah wah wah. Wah wah wah.”

The mommies on the bus go, “Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”
The daddies on the bus go, “Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”

Skidamarink
lyrics
Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

I love you in the morning.
And in the afternoon.
I love you in the evening.
And underneath the moon. Oh!

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

I love you in the morning.
And in the afternoon.
I love you in the evening.
And underneath the moon. Oh!

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Grupa Jeżyki

Piosenki

“If you love and you know it“

If you love me and you know it, Blow me a kiss
If you love me and you know it, Give me a hug.
If you love me and you know it, then your face will surely show it.
If you love me and you know it, clap your hands

Say, “I love you!”
Blow me a kiss
Give me a hug

„Skidamarink“
Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

I love you in the morning.
And in the afternoon.
I love you in the evening.
And underneath the moon. Oh!

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

I love you in the morning.
And in the afternoon.
I love you in the evening.
And underneath the moon. Oh!

Skidamarink a dink a dink.
Skidamarink a doo.
I love you.

„Valentine, Valentine“

Valentine, Valentine,
Gooshy, gooshy, gooooo.
Valentine, Valentine
Always saying I love youuu!

SŁOWNICTWO „RODZINA“,

FAMILY-RODZINA

brother,

daddy,

mommy,

sister,

grandma

grandpa

grandparents

I LOVE YOU

BLOW ME A KISS!

GIVE ME A HUG

WHERE ARE YOU?

Who is he?,Who i sshe?

SHAPE SONG

I’m a square, I have four sides.
One, two, three, four, I have four sides.
One, two, three, four, I’m a square.

I’m a circle, I go round and round.
Round and round, I go round and round.
Round and round, I’m a circle.
I’m a triangle, I have three sides.
One, two, three, I have three sides.
One, two, three, I’m a triangle.

Square and circle, knock­knock knocking door.
Square and triangle, a rocket, blast off.
Circle and triangle, happy birthday to you

Shapes

Okay, everybody.
We’re going to make some shapes.
Show me your hands.
Let’s start with a triangle!

A triangle.
Can you make a triangle?
A triangle.
Can you make a triangle?
A triangle.
Can you find a triangle?
A triangle.
Can you find a triangle?

Can you find a triangle?
Ready…GO!

Now, let’s make a rectangle!

A rectangle.
Can you make a rectangle?
A rectangle.
Can you make a rectangle?
A rectangle.
Can you find a rectangle?
A rectangle.
Can you find a rectangle?

Can you find a rectangle?
Ready…GO!

SŁOWNICWO

Shapes-kształty

circle

rectangle

Square

Triangle

Heart