Plan miesięczny

Jagódki

1. Co robią zwierzęta jesienią?

 • zapoznanie ze sposobami przygotowania zwierząt do zimy
 • zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy
 • zapoznanie z pokarmami spożywanymi przez zwierzęta
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozwijanie poczucia rytmu muzycznego
 • rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

2-3. Jesień w sadzie i na działce

 • zapoznanie z wyglądem sklepu i praca ekspedientki
 • zapoznanie z literą O – małą i wielką, drukowaną i pisaną-
 • zapoznanie z nazwami drzew owocowyc
 • zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowanych na zimę
 • rozwianie sprawności fizyczne
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • rozwijanie umiejętności ustalanie równoliczności dwóch zbiorów
 • wielozmysłowe poznanie warzyw
 • zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowanych na zimę
 • zapoznanie z literą A – małą i wielką, drukowaną i pisaną
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat
 • zapoznanie ze sposobem wykonywania stempli z warzyw
 • rozwijanie sprawności fizycznej

4. O sobie samym

 • rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji

 • kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie

 • zapoznanie z literą M – małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • poznanie cech kwadratu

 • zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno – ruchowych

 • zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i kontynowania rytmów

 • kształtowanie dziecięcych systemów wartości

5. Nasze zmysły

 • rozpoznawanie nazywanie części ciała

 • zapoznanie z literą E – małą i wielką, drukowaną i pisaną

 • uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów

 • uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka

 • rozwijanie zmysłu słuchu

Poziomki

1. Pada deszcz

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią
 • Dostrzeganie piękna przyrody w różnych porach roku
 • Omawianie zmiany odzieży na cieplejszą w związku z obniżającą się temperaturą powietrza

2. Dbamy o zdrowie

 • Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą
 • Podkreślenie roli właściwego odżywiania si
 • Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich
 • Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza i pielęgniarki dla zdrowia ludzi

3. Urządzenia elektryczne

 • Zapoznanie dzieci z wyglądem urządzeń elektrycznych, z których korzysta się w domu

 • Omówienie zasad bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych

 • Przestrzeganie zakazu samdzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych

 • Zapoznanie dzieci z narzędziami i zasobami cyfrowymi, podkreślenie bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii cyfrowych

4. Domowi ulubieńcy

 • Poznanie wyglądu i życia zwierząt domowych

 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi

 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami

 • Zapoznanie z pracą weterynarza