Zajęcia

Zajęcia podstawowe prowadzone w „Leśnej Krainie”

 • Nauka języka angielskiego – 3x w tygodniu
 • Zajęcia z mowy ojczystej -  2 x w tygodniu
 • Zajęcia muzyczne - 1 x w tygodniu
 • Zajęcia z Dziecięcej Matematyki – 1x w tygodniu
 • Zajęcia plastyczno-manualne – 2 x w tygodniu
 • Zajęcia rytmiczne – 1 x w tygodniu
 • Zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej – 1 x w tygodniu
 • Zajęcia logopedyczne – 1x w tygodniu
 • Zajęcia rozwijające percepcję wzrokową - codziennie
 • Zajęcia przygotowujące do czytania i pisania - codziennie
 • Zajęcia bajko terapia - codziennie

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego:

 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • język angielski
 • logopedia

Zajęcia dodatkowo płatne:

 • judo
 • taniec
 • język hiszpański
 • legorobotyka
 • ceramika
 • basen

 

 

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.