Język angielski

Prowadzony jest w naszym przedszkolu 3x w tygodniu przez wykwalifikowanego lektora.

Rozpoczynając naukę języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, dziecko szybciej zaakceptuje go, co ułatwi mu osiąganie dalszych sukcesów.

 • Rozpoczęcie nauki języka angielskiego w wieku przedszkolnym jest bardzo istotne, gdyż miedzy 3 a 6 rokiem życia dziecko przyswaja bardzo dużo informacji, które są przechowywane w pamięci.
 • Dzięki temu 3-letnie dziecko jest w stanie opanować jeden bądź więcej języków obcych.
 • Nauka języka w okresie przedszkolnym bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka.
 • Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.

Metody :

 • W naszym przedszkolu używamy metody Talking Kids, przeznaczonej do pracy z małymi dziećmi.
 • Nowe słownictwo i struktury są wprowadzane stopniowo niewielkimi partiami przy wykorzystaniu obrazków oraz ruchów lektora.
 • Bezpośrednio materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi.
 • Dzieci uczą wypowiadają się w trakcie zajęć pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji.
 • Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.
 • Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach.
 • Jeśli nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym.

Rozpoczynając naukę języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie, dziecko szybciej zaakceptuje go, co ułatwi mu osiąganie dalszych sukcesów.

 • Rozpoczęcie nauki języka angielskiego w wieku przedszkolnym jest bardzo istotne, gdyż miedzy 3 a 6 rokiem życia dziecko przyswaja bardzo dużo informacji, które są przechowywane w pamięci.

 • Dzięki temu 3-letnie dziecko jest w stanie opanować jeden bądź więcej języków obcych.

 • Nauka języka w okresie przedszkolnym bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji dziecka.

 • Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i naturalniej przychodzi mu przyswajanie języka obcego.

Metody :

 • W naszym przedszkolu używamy metody Talking Kids, przeznaczonej do pracy z małymi dziećmi.
 • Nowe słownictwo i struktury są wprowadzane stopniowo niewielkimi partiami przy wykorzystaniu obrazków oraz ruchów lektora.
 •  Bezpośrednio  materiał ten jest ćwiczony przez powtarzanie oraz serię pytań i odpowiedzi.
 • Dzieci uczą wypowiadają się w trakcie zajęć pełnymi zdaniami, co pozwala na zapamiętanie całych struktur używanych później w konwersacji.
 • Na bieżąco kontrolowana i poprawiana jest właściwa wymowa.
 • Żywe tempo sprawia, że dzieci dosyć długo są w stanie aktywnie uczestniczyć w tego rodzaju ćwiczeniach.

Jeśli nauczyciel zauważa spadek koncentracji reaguje poprzez wprowadzenie do lekcji elementu zabawy językowej specjalnie w tym celu przygotowanej i związanej z wprowadzanym materiałem językowym.

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.