Oferta

Godziny otwarcia naszej placówki :

Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. 

* Uwzględniając potrzeby Rodziców będziemy sprawować opiekę nad dziećmi poza wskazanymi godzinami.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 • Zapewniamy realizację specyficznych potrzeb edukacyjnych
 • Gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe.
 • Program wychowawczo-dydaktyczny dostosowujemy do potrzeb współczesnego dziecka – jest otwarty na indywidualność wychowanka, wspiera jego rozwój w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Współpracujemy z:
  • psychologiem,
  • logopedą.
  • terapeutą integracji sensorycznej
 • Organizujemy kiermasze, festyny, wycieczki, wyjścia do teatru, na koncerty.
 • Bierzemy udział w konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne naszego miasta – zdobywamy główne nagrody i wyróżnienia.
 • Chętnie współpracujemy z rodzicami a integracja jest możliwa dzięki:
  • uroczystościom grupowym oraz świętom przedszkolnym,
  • zajęciom otwartym,
  • spotkaniom i konsultacjom indywidualnym,
  • zebraniom ogólnym i grupowym.
 • Kultywujemy polskie tradycje ludowe.
 • W naszym przedszkolu dzieci korzystają z jasnych, estetycznych i dobrze wyposażonych sal z osobnymi łazienkami.
 • Posiadamy bardzo duży i słoneczny ogród wyposażony w drabinki, zjeżdżalnie, urządzenia do zabaw.