Oferta

Godziny otwarcia naszej placówki :

Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00 – 18.00. 

* Uwzględniając potrzeby Rodziców będziemy sprawować opiekę nad dziećmi poza wskazanymi godzinami.

Oferta przedszkola

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 • Zapewniamy realizację specyficznych potrzeb edukacyjnych
 • Gwarantujemy opiekę wykwalifikowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe.
 • Program wychowawczo-dydaktyczny dostosowujemy do potrzeb współczesnego dziecka – jest otwarty na indywidualność wychowanka, wspiera jego rozwój w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Współpracujemy z:
  • psychologiem,
  • logopedą.
  • terapeutą integracji sensorycznej
 • Organizujemy kiermasze, festyny, wycieczki, wyjścia do teatru, na koncerty.
 • Bierzemy udział w konkursach organizowanych przez instytucje kulturalne naszego miasta – zdobywamy główne nagrody i wyróżnienia.
 • Chętnie współpracujemy z rodzicami a integracja jest możliwa dzięki:
  • uroczystościom grupowym oraz świętom przedszkolnym,
  • zajęciom otwartym,
  • spotkaniom i konsultacjom indywidualnym,
  • zebraniom ogólnym i grupowym.
 • Kultywujemy polskie tradycje ludowe.
 • W naszym przedszkolu dzieci korzystają z jasnych, estetycznych i dobrze wyposażonych sal z osobnymi łazienkami.
 • Posiadamy bardzo duży i słoneczny ogród wyposażony w drabinki, zjeżdżalnie, urządzenia do zabaw.                                                                                                      

   

 

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.