Dlaczego My?

 

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra:

 

Dyrektor Przedszkola "Leśna Kraina"

mgr Barbara Michalak- to nauczyciel dyplomowany z 25 letnim stażem pracy w przedszkolu 

Za wyróżnienia w pracy z dziećmi w zakresie:

-pracy dydaktyczno-wychowawczej

-pracy opiekuńczej

-działalności pozaprzedszkolnej

posiada wyróżniającą ocenę pracy.

Pięciokrotnie otrzymała nagrodę dyrektora placówki ,w której pracowała.

Otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta Siedlec

 Laureatka Komisji Edukacji Narodowej - otrzymała medal  KEN;

Autorka kilku programów i publikacji.m.in.”Z ekologią na co dzień”,”Podlasie -moja mała Ojczyzna”,

"Polubić przedszkole"

 

Nasz nauczyciel- wychowawca ,przede wszystkim jest dyskretny,czujny,oddany dziecku,kompetentny,ale nie popisuje się swoją wiedzą,stwarza warunki do bogacenia wewnętrznego świata dziecka.

 

 Wychowawca grupy "Jagódki"

p.Justyna3723mgr Justyna Wojtachnik – absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wychowanie przedszkolne oraz terapię pedagogiczną.

Czerpię ze swojej pracy jak najwięcej oraz staram się dać tak samo dużo swoim wychowankom. Podczas zajęć wykorzystuję tradycyjne i innowacyjne metody nauczania stymulujące wszechstronny rozwój moich podopiecznych.

Bardzo cieszy mnie, kiedy zaproponowane przeze mnie zabawy, czy pomysły prac plastycznych spotykają się z aprobatą przedszkolaków. Zaangażowanie moich podopiecznych w realizację wymyślanych przeze mnie zadań przynosi mi wielką satysfakcję i nieustannie motywuje do dalszego zaskakiwania nowymi pomysłami.

Praca z dziećmi wymaga nie tylko wielkiej cierpliwości, ale i kreatywności, dlatego ciągłe poszerzam swoich kwalifikacje i umiejętności. Do tej pory ukończyłam różne szkolenia i warsztaty takie jak:

- Odimienna Metoda Nauki Czytania według Koncepcji Ireny Majchrzak

- Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopień

- Kurs Doskonalący I stopnia Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborne

- Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss

- Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną

- Arteterapia w pracy z dzieckiem

- Ciekawe metody prowadzenia zajęć matematycznych z dziećmi w przedszkolu

- Zabawa w kodowanie

- Logorytmika

- Animator zabaw

- Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- Pediatryczne szkolenie z pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem udzielania pomocy dzieciom i niemowlętom.

 

 Pomoc nauczyciela grupy "Jagódki"

p.Marta3733Pani Marta - Studiuję pedagogikę o specjalności wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w Społecznej Akademii Nauk. Wspieram wychowawcę w codziennej opiece nad dziećmi, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia oraz możliwości rozwoju w spokojnej i życzliwej atmosferze.

W bezpośredniej relacji z dzieckiem kieruję się jego indywidualnymi potrzebami, tak by wspierać je w sposób dostosowany do jego możliwości oraz motywować do podejmowania wszelkich wysiłków. Za najbardziej efektywne metody wychowawcze uważam: podążanie za zainteresowaniami wychowanka, danie mu przestrzeni do nabywania własnych doświadczeń i poznawania otoczenia w sposób dla niego bezpieczny. Ważne jest dla mnie racjonalne wyjaśniane i uświadamianie w codziennych sytuacjach, tak by dziecko nabierało umiejętności przydatnych w późniejszych etapach swojego życia, takich jak zdolność do samodzielnego i kreatywnego myślenia, rozsądnego podejmowania decyzji oraz realizowania swoich potrzeb przy jednoczesnym poszanowaniu innych ludzi.

Czas spędzany z dziećmi daje mi wiele przyjemności i radości podczas wspólnych zabaw i wszelkiego rodzaju aktywności oraz satysfakcji gdy udaje się nam pokonać trudności, lub daję radę dotrzymać im kroku – co jest całkiem dużym wyczynem, gdyż to istoty o niespożytych pokładach energii.

 

Wychowawca grupy ,,Poziomki"

p.Angelika3714

mgr Angelika Nowicka - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca gr, Jagódki.

Jestem nauczycielem kontraktowym. Ukończyłam studia na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
    Jestem uczestnikiem licznych kursów i szkoleń m.in:
- Odmienna metoda nauki czytania wg koncepcji Ireny Majchrzak;

- Aktywne słuchanie muzyki wg Batti Strauss
-Terapia Ręki I i II stopień
- Praca z dzićmi autystycznymi w edukacji szkolnej i przedszkolnej;
- Zabawy w kodowanie
- Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Wychowawca gr. ,,Jeżyki"

p.Edyta3676mgr Edyta Białobrzeska - Studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na  Uniwersytecie Warszawskim. Jestem osobą otwartą, wyrozumiałą i odpowiedzialną. Praca z dzieckiem daje mi dużo satysfakcji i zadowolenia.  Staram sie wspierać swoich wychowanków w ich rozwoju oraz robie wszystko,aby czuły się  docenione. Najważniejsze w pracy z dziećmi jest dla mnie zbudowanie ciepłej i pozytywnej relacji, atmosfery bezpieczeństwa, zaufania i zrozumienia, która sprzyja nabywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności, a także indywidualne podejście do każdego z moich wyjątkowych podopiecznych. Cieszę się z każdego sukcesu dziecka.  

,, Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy"- Janusz Korczak.
 
 
 
 
Pomoc nauczyciela gr. "Jeżyki"
 
 p.Asia3682mgr Joanna Hutnik - Jestem pomocą wychowawcy w najmłodszej grupie „Jeżyki”. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność: wspieranie rozwoju i kształcenia) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Od zawsze chciałam pracować z dziećmi. Daje mi to ogromną satysfakcję, radość i zadowolenie obserwując postępy i rozwój najmłodszych. Jestem osobą odpowiedzialną, ciepłą i wyrozumiałą. Zależy mi na tym, aby poznać dziecko i jego potrzeby oraz stworzyć mu przyjazną atmosferę w grupie, pełną ciepła, zrozumienia i bezpieczeństwa.

 

Rytmika

  mgr Katarzyna Brzozowska - muzykolog ze specjalnością pedagogiczną. Od 2003r prowadzi zajęcia dla dzieci w ramach projektów naukowo - artystycznych realizowanych przez stowarzyszenie "Dom Tańca" w Warszawie oraz Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści w Konstancinie - Jeziornej. W sezonie artystycznym 2006/2007 współpracowała z Filharmonią Narodową w Warszawie w ramach cyklu Koncerty szkolne dla dzieci młodzieży. Od 2007r prowadzi zajęcia muzyczno rytmiczne w warszawskich przedszkolach. W tym czasie doskonaliła także swoje umiejętności pedagogiczne i psychologiczne.  Od 2011r wspólpracuje z Ecowawa prowadząc w przedszkolach lekcje ekologii.

 

 Język angielski

 mgr Anna Pietkiewicz - Bergi  absolwentka filologii angielskiej, prowadzi własna szkołę językowa BahamaMama dla najmłodszych, lektorka angielskiego w przedszkolach oraz polskiego dla obcokrajowców, opracowuje własne programy, prowadzi warsztaty dla rodziców. Włascicielka ViaPraga Concept Store, współpracująca z młodymi polskimi projektantami. Podczas zajęć wykorzystuje przeróżne metody i techniki nauczania.

 

Gimnastyka korekcyjna, Integracja Sensoryczna

mgr Katarzyna Bartkiewicz- Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na kierunku fizjoterapia,  terapeutka integracji sensorycznej, instruktorka masażu Shantala oraz gimnastyki korekcyjnej. W zawodzie fizjoterapeuty od 9 lat, przez ten czas odbyła wiele kursów doszkalających aby móc jak najbardziej pomóc swoim małym  podopiecznym.

 

Logopeda

mgr Magdalena Szarecka

 

Psycholog  

mgr Katarzyna Florczuk - psycholog dziecięcy

Ukończyłam Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka, a także liczne kursy i szkolenia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci. Prowadzę zajęcia indywidualne i grupowe, których celem jest towarzyszenie dzieciom w rozwijaniu ich naturalnego potencjału, budowanie poczucia własnej wartości oraz wspieranie ich autonomii i samodzielności. W swojej pracy wykorzystuję elementy niedyrektywnej terapii zabawowej, terapii integracji sensorycznej oraz bajkoterapii. Opieram się na założeniach Teorii Przywiązania, bliskie są mi również idee Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwa Bliskości.
 

 

Właściciel Przedszkola Leśna Kraina

mgr Anna Jagodzińska - Szymczak

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.