Nasze Przedszkole

Serdecznie zapraszamy Dzieci i Rodziców do naszego przedszkola

Proponujemy Państwu miejsce, w którym dziecko jest najważniejszą osobą

 

 

„Leśna Kraina” to kameralne Przedszkole Niepubliczne wpisane do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzonych przez Miasto Stołeczne Warszawa pod numerem 289.

Gwarantujemy opiekę wykwalifkowanej i kompetentnej kadry pedagogicznej stale podnoszącej swoje umiejętności zawodowe.

Program wychowawczo - dydaktyczny dostosowujemy do potrzeb dziecka - jest otwarty na indywidualność wychowanka, wspiera jego rozwój w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.

Zapewniamy codzienne zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową MEN, język angielski 3 x w tygodniu, rytmikę, gimnastykę korekcyjną oraz duży wybór zajęć dodatkowych: szachy, judo, teniec, ceramikę, programowanie oraz Lego robotykę.

Współpracujemy z psychologiem, logopedą, terapętą integracji sensorycznej.

Organizujemy warsztaty przyrodnicze, koncerty, teatrzyki oraz wycieczki.

Przedszkole wyposażone jest w trzy widne, przytulne sale z pięknym placem zabaw otoczonym zielonym ogrodem.

Zapewniamy dzieciom  profesjonalną opiekę, edukację, bezpieczeństwo, radość a przede wszystkim domową atmosferę. Nasze relacje z dziećmi i rodzicami  oparte sa na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

Celem przedszkola jest zrozumienie przez dzieci, że jesteśmy częścią przyrody i od najmłodszych lat jesteśmy odpowiedzialni za świat w którym żyjemy. Pragniemy w ten sposób rozbudzić zainteresowanie przyrodą i kształtować postawy poznawcze, społeczne, emocjonalne tzn. pozytywne wobec otaczającego środowiska.
Będziemy starać się pogłębiać wiadomości dzieci na temat roślin i zwierząt poprzez wycieczki przyrodnicze, warsztaty ekologiczne. Aktywnie bierzemy udział w akcji „Cała Polska czyta Dzieciom” polegającej na codziennym czytaniu książek, organizujemy także wyjazdy do teatru, muzeum raz wycieczki plenerowe. 


W naszej pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej wspieramy nasze działania poprzez program W.Żaby-Żabińskiej  "Nasze przedszkole"(zatwierdzonym przez MEN).

Pragniemy wspierać rozwój indywidualny dziecka, dostrzegać w nim niezwykłe piękno i pracować nad pewnością siebie.

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.