Zajęcia logopedyczne

Profilaktyka logopedyczna

Mowa jest narzędziem komunikacji wpływającym na całokształt rozwoju dziecka. Jest narzędziem, za pośrednictwem którego mały człowiek poznaje świat, zdobywa informacje, pozwala na swobodne wyrażanie swoich myśli i uczuć. Sprawność komunikacyjna w znacznej mierze determinuje możliwości człowieka, a okres przedszkolny to czas jej intensywnego rozwoju, dlatego tak ważne jest profilaktyka logopedyczna.

Program grupowych zajęć logopedycznych prowadzonych w przedszkolu „Leśna Kraina” skierowany jest do wszystkich dzieci, zarówno tych, które podczas badań przesiewowych zostały zakwalifikowane do indywidualnej terapii, jak również tych, których rozwój mowy oceniony został jako prawidłowy. Jego nadrzędnym celem jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy dziecka oraz stymulowanie jego rozwoju w taki sposób, by dziecko potrafiło skutecznie porozumiewać się z otoczeniem.

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń i zabaw, których celem jest rozbudzenie aktywności słownej dzieci oraz zwiększenie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka.

Zajęcia logopedyczne zorientowane są na:

·         wyrobienie prawidłowego toru oddechowego

·         rozwijanie słuchu fonemowego

·         doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

·         usprawnianie motoryki narządów mowy

·         kształtowanie dojrzałego sposobu połykania

·         stymulowanie rozwoju mowy

·         doskonalenie artykulacji

·         rozwijanie percepcji słuchowej

·         rozwijanie czynnego i biernego słownika

 

Cele te będą osiągane za pomocą różnorodnych ćwiczeń logopedycznych:

 

·         ćwiczenia oddechowe - wyrabianie oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia umiejętności synchronizowania pauz oddechowych treścią wypowiedzi.

·         ćwiczenia głosowe - ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów.

·         ćwiczenia słuchowe - ćwiczenia odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek.

·         ćwiczenia artykulacyjne - usprawnianie motoryki narządów mowy, gimnastyka buzi i języka na wesoło, poznanie sposobów właściwej artykulacji poszczególnych głosek.

·         ćwiczenia leksykalne - rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofonicznie.

 

 

 

 

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.