Plan roczny 2018/2019

Roczny Plan Pracy

Przedszkola Niepublicznego „Leśna Kraina”

na rok szkolny 2020/2021

 

Priorytety pracy przedszkola na rok szkolny 2020/2021:

 

1.Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

wszystkim uczniom uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

2.Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.

Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

3.Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

     Obszary działalności przedszkola wraz z określeniem sposobu realizacji zadań

 

A. Wychowanie do wartości.

B. Kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

Spodziewane efekty:

Nauczyciele:

  1. rozwijają kompetencje kluczowe dzieci, w tym kompetencje cyfrowe ukierunkowane na bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technologii
  2. wykorzystują w procesach edukacyjnych narzędzia i zasoby cyfrowe oraz metody kształcenia na odległość.
  3. wspomagają rodziców w nabywaniu przez dzieci umiejętności społecznych
  4. komunikują się z rodzicami osobiście, ale również za pomocą strony internetowej przedszkola, poczty elektronicznej lub facebooka
  5. zapewniają wysoką jakości kształcenia oraz wsparcie psychologiczno – pedagogicznego wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Dzieci:

  1. są aktywne, chętnie uczestniczą w zajęciach zarówno na terenie przedszkola, jak i podczas kształcenia na odległość
  2. są samodzielne, dbają o bezpieczeństwo własne i innych
  3. są świadome niebezpieczeństw związanych z technologią cyfrową
  4. radzą sobie w sytuacjach trudnych

 

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.