PLAN MIESIĘCZNY

 Czarodziejskie Smyczki - Niepubliczne Przedszkole Muzyczne

 

Jagódki

 

1. Co robią zwierzęta jesienią?

- zapoznanie ze sposobami przygotowania zwierząt do zimy

- zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy

- zapoznanie z pokarmami spożywanymi przez zwierzęta

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie poczucia rytmu muzycznego

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

 

                                        2-3. Jesień w sadzie i na działce

 

- zapoznanie z wyglądem sklepu i praca ekspedientki

- zapoznanie z literą O – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- zapoznanie z nazwami drzew owocowych

- zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowanych na zimę

- rozwianie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- rozwijanie umiejętności ustalanie równoliczności dwóch zbiorów

- wielozmysłowe poznanie warzyw

- zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowanych na zimę

- zapoznanie z literą A - małą i wielką, drukowaną i pisaną

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

- zapoznanie ze sposobem wykonywania stempli z warzyw

- rozwijanie sprawności fizycznej

 

4. O sobie samym

- rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji

- kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie

- zapoznanie z literą M – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- poznanie cech kwadratu

- zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno – ruchowych

- zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i kontynowania rytmów

- kształtowanie dziecięcych systemów wartości

 

5. Nasze zmysły

- rozpoznawanie nazywanie części ciała

- zapoznanie z literą E – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów

- uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka

- rozwijanie zmysłu słuchu

 

Poziomki

1. Pada deszcz

-Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią

-Dostrzeganie piękna przyrody w różnych porach roku

-Omawianie zmiany odzieży na cieplejszą w związku z obniżającą się temperaturą powietrza

 

2. Dbamy o zdrowie

- Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą

-Podkreślenie roli właściwego odżywiania się

-Rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich

-Podkreślenie znaczenia zawodu lekarza i pielęgniarki dla zdrowia ludzi

 

3. Urządzenia elektryczne

- Zapoznanie dzieci z wyglądem urządzeń elektrycznych, z których korzysta się w domu

-Omówienie zasad bezpieczeństwa korzystania z urządzeń elektrycznych

-Przestrzeganie zakazu samdzielnego obsługiwania urządzeń elektrycznych

-Zapoznanie dzieci z narzędziami i zasobami cyfrowymi, podkreślenie bezpieczeństwa podczas korzystania z technologii cyfrowych

 

4. Domowi ulubieńcy

- Poznanie wyglądu i życia zwierząt domowych

-Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi

-Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami

-Zapoznanie z pracą weterynarza

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.