Plan roczny 2018/2019

Roczna Koncepcja Pracy

Przedszkola Niepublicznego „Leśna Kraina”

na rok szkolny 2018/2019

 

Od małego przedszkolaka do wielkiego Polaka”-100 rocznica odzyskania nieodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego co ojczyste, umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka jest też wielkim obowiązkiem.”

-Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”-

 

  • Budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty zamieszkujących nasz region i ojczyznę.
  • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do własnego kraju.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych.

 

 

 

„Twórczy przedszkolak – ja pięknie rysuje, maluje i tańczę”

  • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności rozwijającej samodzielność i kreatywności dziecka , ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych form ekspresji plastycznej, ruchowej i umysłowej dzieci.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności plastycznych i twórczego postrzegania świata.
  • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.