Plan roczny 2013/2014

Zadania:

 

 1. „Mali odkrywcy przyrody”

 

Cele:

- Kontynuowanie i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu przyrody i nauki.

- Inspirowanie dzieci do działania, zachęcanie do tworzenia nowych rozwiązań, wymyślania własnych pomysłów

- Rozwijanie kreatywności poprzez udział w zabawach badawczych

-Stworzenie korzystnych warunków do badania przyrody poprzez aktywną i twórczą zabawę dziecka

Zadania

Sposoby realizacji

Mali odkrywcy przyrody

  1. Cykl zajęć badawczych w przedszkolu:

    2.Poznajemy „mikroświat”Robimy eksperymenty

 

  1. Cykl zajęć w Bibliotece

  1. Zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem metod aktywizujących

  1. Zajęcia koleżeńskie z elementem innowacji o wartościach

  1. Zakup mikroskopu,lup

  1. Zakup plansz edukacyjnych

  1. Zorganizowanie sezonowych kącików doświadczalnych

  1. Dzień bez zabawek- metoda projektu

 

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.