Przedzszkole Leśna Kraina

 

ZAPRASZAMY POCIECHY
w wieku 2-5 lat
od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00-18.00


tel. 607 774 987

 tel. 788 020 365

 

 

 

 

Plan roczny 2013/2014

 

Zadania:

 

 1. Mali odkrywcy przyrody”

 

Cele:

 

- Kontynuowanie i pogłębianie wiedzy dzieci z zakresu przyrody i nauki.

 

- Inspirowanie dzieci do działania, zachęcanie do tworzenia nowych rozwiązań, wymyślania własnych pomysłów

 

- Rozwijanie kreatywności poprzez udział w zabawach badawczych

 

-Stworzenie korzystnych warunków do badania przyrody poprzez aktywną i twórczą zabawę dziecka

 

Zadania

Sposoby realizacji

Mali odkrywcy przyrody

 

 1. Cykl zajęć badawczych w przedszkolu:

  2.Poznajemy „mikroświat”Robimy eksperymenty

 

 1. Cykl zajęć w Bibliotece

 1. Zajęcia otwarte dla rodziców z wykorzystaniem metod aktywizujących

 1. Zajęcia koleżeńskie z elementem innowacji o wartościach

 1. Zakup mikroskopu,lup

 1. Zakup plansz edukacyjnych

 1. Zorganizowanie sezonowych kącików doświadczalnych

 1. Dzień bez zabawek- metoda projektu

 

 

 

Odsłon artykułów:
139017