PLAN MIESIĘCZNY

 

 

Maj

 

Jagódki

 

 

Tematyka:

1. Moja miejscowość, mój kraj, moja Unia

2. Wiosna na łące

3. Moi rodzice

 

 

Zadania wychowawczo- dydaktyczne:

-Budzenie zainteresowania własną miejscowością, rozwijanie poczucia przynależności narodowej

-Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodego pokolenia

-Stwarzanie okazji do uczenia się serdecznych zachowań wobec bliskich

-Wdrażanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, pomocy przy różnych pracach domowych

-Angażowanie dzieci w przygotowania do obchodów Dnia Rodziny

-Zapoznanie z wyglądem i nazwami wybranych mieszkańców łąki i wyjaśnienie, jaką rolę pełnią w środowisku

-Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych u dzieci

 

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.