PLAN MIESIĘCZNY

Wrzesień

 

 

Jagódki

Poziomki

1. To jestem ja

-rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie poznawania samego siebie i innych

-kształtowanie orientacji w schemacie ciała

2.Moja grupa

-kształtowanie prawidłowych zachowań społecznych

-rozwijanie umiejętności kontrolowanie emocji

3.Moja droga do przedszkola

-zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze

-rozwianie intuicji geometrycznej, utrwalanie pojęcia koło

4.Idzie jesień...przez las, park

-poznawanie środowiska leśnego oraz zasad zachowania się w lesie

-dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.