PLAN MIESIĘCZNY

Październik

 Jesień w ogrodzie – Szkoła Podstawowa nr 5 w Pile

 

Jagódki

 

1. Co robią zwierzęta jesienią?

- zapoznanie ze sposobami przygotowania zwierząt do zimy

- zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie i zachowaniu zwierząt przed nadejściem zimy

- zapoznanie z pokarmami spożywanymi przez zwierzęta

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- rozwijanie umiejętności liczenia

- rozwijanie poczucia rytmu muzycznego

- rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

 

                                        2-3. Jesień w sadzie i na działce

 

- zapoznanie z wyglądem sklepu i praca ekspedientki

- zapoznanie z literą O – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- zapoznanie z nazwami drzew owocowych

- zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowanych na zimę

- rozwianie sprawności fizycznej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania

- rozwijanie umiejętności ustalanie równoliczności dwóch zbiorów

- wielozmysłowe poznanie warzyw

- zapoznanie z różnymi rodzajami zapasów i przetworów przygotowanych na zimę

- zapoznanie z literą A - małą i wielką, drukowaną i pisaną

- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

- zapoznanie ze sposobem wykonywania stempli z warzyw

- rozwijanie sprawności fizycznej

 

4. O sobie samym

- rozwijanie umiejętności wyrażania i nazywania emocji

- kształtowanie umiejętności zgodnego współżycia w grupie

- zapoznanie z literą M – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- poznanie cech kwadratu

- zachęcanie do udziału w zabawach muzyczno – ruchowych

- zachęcanie do stosowania zwrotów grzecznościowych

- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i kontynowania rytmów

- kształtowanie dziecięcych systemów wartości

 

5. Nasze zmysły

- rozpoznawanie nazywanie części ciała

- zapoznanie z literą E – małą i wielką, drukowaną i pisaną

- uświadomienie istnienia różnych narządów zmysłów

- uświadomienie negatywnego wpływu hałasu na zdrowie człowieka

- rozwijanie zmysłu słuchu

 

Poziomki

1-2. Jesień w sadzie i ogrodzie

-Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie i ogrodzie

-Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów

-Rozwijanie właściwych nawyków żywieniowych

-Kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

3. O sobie samym

- Zapoznanie dzieci z nazwami części ciała

-Utrwalenie prawej i lewej strony ciała

-Rozwijanie mowy

-Rozwijanie orientacji przestrzennej

 

4. Moje zmysły

- Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych rozwijających zmysły;

-Zapoznanie z narządami zmysłów: uszy, oczy, nos i buzia

-Zachęcanie do dbania o zmysły

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.