PLAN MIESIĘCZNY

 

Listopad

Znalezione obrazy dla zapytania 11 listopada obrazki

Jagódki

1. Moja rodzina

-odkrywanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

-wzbogacanie wiedzy o rodzinie

-uświadomienie istnienia wartości w życiu ludzi

-dokonywanie oceny postępowania bohaterów literackich

-rozwijanie umiejętności odróżniania dobra od zła

-rozumienie znaczenia pracy zawodowej rodziców

 

2.Mój kraj – Polska ,,100 rocznica Odzyskania Niepodległości” 

-odkrywanie litery t:małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

-budzenie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty zamieszkujących nasz region i ojczyznę.

-kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz szacunku do własnego kraju.

-rozwijanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania symboli narodowych


3. Moje prawa i obowiązki

-odkrywanie litery d: małej i wielkiej, pisanej i drukowanej

-kształtowanie właściwych zachowań społecznych

-zapoznanie z dokumentem określającym prawa dziecka

-uświadamianie dzieciom i praw oraz rozumienie konieczności przestrzegania przez inne dzieci i przez dorosłych

-rozwijanie umiejętności kodowania informacji

 

 

Poziomki

1. Idzie jesień...przez ogród i sad

- zapoznanie z jesiennymi owocami i warzywami

- uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw

- poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw

- rozwijanie inwencji twórczej

 

2.Idzie jesień...do zwierząt

- zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w lesie

- zapoznanie ze sposobem przygotowywania się zwierząt do zimy

- kształtowanie postaw proekologicznych

- rozwijanie zmysłu dotyku

 

3.Co z czego otrzymujemy

- zapoznanie z etapami powstawania chleba

- zdobywania wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych

- rozwijanie umiejętności wokalnych

 

4.Jesienna pogoda

- poznanie roli wody w życiu człowieka

- zapoznanie z różnymi rodzajami deszczu

- kształtowanie poczucia rytmu

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.