PLAN MIESIĘCZNY

 

Październik

 Znalezione obrazy dla zapytania październik obrazek

 

Jagódki

1. Idzie jesień...przez ogród i sad

-Dostrzeganie zmian zachodzących jesienią w sadzie

-Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca samogłoski ,,o" w słowie

-Odkrywanie litery o, O – małej i dużej, drukowanej i pisanej

-Rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów

-Rrozwijanie właściwych nawyków żywieniowych

-Kształtowanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej

 

2.Idzie jesień...do zwierząt

-Odkrywanie liter a, A – małej i dużej, drukowanej i pisanej

-Uściślenie wiadomości na temat zmian zachodzących w życiu wybranych zwierząt jesienią

-Poszerzanie wiadomości na temat życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt dziko żyjących do zimy (zapadanie w sen zimowy)

-Rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego

 

3.Co z czego otrzymujemy

-Odkrywanie dużej i małej, drukowanej i pisanej litery m, M

-Rozwijanie wrażliwości fonemowej, określanie miejsca spółgłoski ,,m" w słowie,,mama"

-Poznawanie pracy osób wykonujących wybrane zawody, dostrzeganie korzyści z ich pracy dla społeczeństwa

-Dowiadywanie się na temat wytwarzania produktów ze szkła, cukru i mleka, poznawanie właściwości fizycznych szkła, cukru i mleka

-Zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna, pieczywa oraz z etapami produkcji chleba (w piekarni)

-Poznawanie zastosowania węgla i wełny 

-Poznawanie właściwości fizycznych węgla i wełny, pobudzanie zmysłów

 

 

4.Idzie jesień...z deszczem

-Utrwalanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek i grup spółgłoskowych

-Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej

-Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią

-Poznawanie stanów skupienia wody i ich właściwości

-Odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 2

-Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych

-Rozumienie informacji podawanych w postaci umownych znaków czy prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby

 

Poziomki

1. Idzie jesień...przez ogród i sad

- zapoznanie z jesiennymi owocami i warzywami

- uświadomienie znaczenia wartości odżywczych owoców i warzyw

- poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw

- rozwijanie inwencji twórczej

 

2.Idzie jesień...do zwierząt

- zapoznanie ze zwierzętami mieszkającymi w lesie

- zapoznanie ze sposobem przygotowywania się zwierząt do zimy

- kształtowanie postaw proekologicznych

- rozwijanie zmysłu dotyku

 

3.Co z czego otrzymujemy

- zapoznanie z etapami powstawania chleba

- zdobywania wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych

- rozwijanie umiejętności wokalnych

 

4.Jesienna pogoda

- poznanie roli wody w życiu człowieka

- zapoznanie z różnymi rodzajami deszczu

- kształtowanie poczucia rytmu

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.