Informacje bieżące

 

 

 

 

koziolek

 p1

 

 

 

p2

W roku szkolny 2020/2021 nasze przedszkole będzie realizowało nastepujące projekty ogólnopolskie:

- „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom, budzenie zaciekawienia książką przez zabawę, piosenki, twórczość plastyczną

- ,,Zabawa sztuką” – zachęcanie dzieci do aktywności twórczej w procesie zabawy, zapoznanie z wybranymi dziełami sztuki i ich twórcami, wspomaganie rozwoju dzieci

-,,Idź ty lepiej, Koziołeczku, szukać swego Pacanowa” – wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej, wzbogacenie wiedzy ogólnej o świecie.

 

Do powyższych projektów będziemy Rodziców zapraszać do współpracy

 

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.