Informacje bieżące

Organizujemy 31 lipca wycieczkę autokarową do Kosmicznej sali zabaw Airo.

Koszt wyjazdu 30 zł.

Prosimy o wpłaty do wychowawców grup.

 

 

Wakacyjny plan pracy przedszkola

Lipiec

1. Tydzień rowerowy

- zapoznanie dzieci z budową roweru

- wzbogacenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa podczas jazdy rowerem

- czerpanie radości z udziału w zawodach rowerowych

2. Tydzień basenowy

- zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej podczas zabaw w basenie przedszkolnym

- czerpanie radości ze wspólnej zabawy z rówieśnikami

- zwrócenie uwagi na bezpieczne gry i zabawy w wodzie

3. Tydzień czekoladowy

- zapoznanie z pracą cukiernika

- rozbudzenie dziecięcych zainteresowań w trakcie warsztatów

- zachęcanie dzieci do aktywnego udziału w warsztatach

4. Tydzień kulinarny

- zapoznanie dzieci z wyglądem i wyposażeniem pizzerii

- zapoznanie z zasadami zachowania w restauracji podczas spożywania posiłku

- wcielenie się w rolę kucharza i samodzielne przygotowanie własnej pizzy

Sierpień

1.Tydzień sportowy

- zachęcanie dzieci do wzięcia udziału w grupowych zawodach sportowych

- zapoznanie dzieci z korzyściami czerpanymi z aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu

- zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznej rywalizacji podczas zabaw i gier sportowych

- rozwijanie sprawności ruchowej i motorycznej

2. Tydzień witaminowy

- kształtowanie postawy prozdrowotnej u dzieci

- rozpoznawanie owoców za pomocą różnych zmysłów

- zachęcanie do codziennego spożywania owoców i warzyw

3. Tydzień eksperymentalny

- poznanie prostych zjawisk przyrodniczo-fizycznych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń

- zachęcanie do czynnego udziału w prowadzonych doświadczeniach oraz wyciąganie wniosków

- budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka

4. Tydzień plastyczny

- zapoznanie dzieci z różnymi masami plastycznymi,

- rozwijanie sprawności manualnej podczas pracy z masami plastycznymi

- rozwijanie wyobraźni, twórczej aktywności oraz ekspresji plastyczne

 

 

telefon 

607 774 987
788 020 365

grupa 

Bezpłatne Zajęcia
Adaptacyjne

opieka 

Bezpieczeństwo
Dzieci

dom 

Warszawa-Ursus
ul. Baranowska 14

Informujemy, że materiały zawarte na stronie www.lesna-kraina.com.pl są wyłącznie naszą własnością lub zostały zamieszczone za zgodą ich właścicieli, a zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie treści (zdjęć oraz innych materiałów) publikowanych na tej stronie bez naszej zgody jest zabronione i ścigane prawem.


Leśna Kraina 2015.